21 24 23 70

Handelsbetingelser

Handelsbetingelser gældende pr. 1. juli 2017

Herunder kan du læse de handelsbetingelser, der er gældende ved bestilling, køb og betaling af fotografiske ydelser hos hejnphoto.

Priser:
Alle priser er dagspriser og kun gældende på bestillingsdagen. Der kan derfor forekomme prisændringer.
Alle priser er incl. moms med mindre andet er særskilt oplyst.

Reservation af fotosession:
Ved reservation af hejnphoto til en fotosession - kan der afkræves et depositum på kr. 500, og opefter ved aftalens indgåelse. Depositum afhænger af opgavens omfang.

Bestilling:
Efter fotosession lægger alle billeder op på vores hjemmeside til købers gennemsyn og udvælgelse. Køber får log-in til egne billeder.

Betaling:
Alle fotosessions betales kontant ved fotooptagelsen medmindre andet er aftalt. Betalingen sker kontant eller via MobilePay.
Levering af billeder m.m., kan først ske, når det fulde beløb er modtaget med mindre andet aftales.
Betaling for levering af print, digitale billeder og andre ydelser sker på grundlag af udstedt faktura via MobilePay eller bankoverførsel ved levering med mindre andet aftales.

Levering:
Alle billeder leveres med hejnphoto logo. Det er din garanti for kvalitet.
Alle digitale billeder leveres som standard via wetransfer. Opløsningen afhænger af ønske.
Alle billeder er forinden levering redigeret og beskåret så du får det bedste resultat.
Der skal påregnes en leverings tid på 2 - 3 uger.

Fortrydelsesret:
Hejnphoto yder fuld fortrydelsesret på ydelser, såfremt dette sker minimum 24 timer inden selve aftalen. Ved senere aflysning forbeholdes retten til at udsende faktura på det fulde beløb. Indbetalt depositum refunderes ikke ved aflysning.
Ved print af billeder eller bestilling af digitale billeder, er den afgivne bestilling bindende, da redigeringen og tryk-processen igangsættes umiddelbart efter bestillingen er afgivet.
Der gives ikke fortrydelsesret på tilbudspakker, senere end 24 timer før selve aftalen.

Reklamation:
Der er ingen returret på leverede digitale billeder.
På øvrige produkter gælder normal 24 måneders reklamationsret jfr. Købeloven. Reklamationsretten regnes fra fakturadatoen og dækker fejl og mangler på det leverede.
Hejnphoto hæfter alene for oprindelige mangler. Såfremt køber konstaterer mangler, skal køber snarest og inden rimelig tid efter, at den oprindelige mangel er kommet til købers kundskab, skriftligt reklamere til hejnphoto. Køber skal udspecificerer de mangler, der gøres gldende. Ikke-rettidig reklamation medførere bortfald af retten til at gøre mangler gældende.
Hejnphoto er ikke ansvarlig for mangler, der begrundes i uenighed omkring beskæring, valg af lys samt kunstnerisk stil i øvrigt, med mindre forholdene markant afviger fra hejnphotos viste eksempler på hjemmesiden.
Faktura skal fremvises til Hejnphoto i forbindelse med anvendelse af reklamationen.

Ophavsret:
hejnphoto forbeholder sig altid ophavsretten til fotografier m.m., lavet af hejnphoto, og billederne må af aftager kun bruges til det formål der er aftalt. Der henvises i den forbindelse til Lov om ophavsret.

Det betyder for aftager:
At billederne ikke må videresælges og / eller ændres, korrigeres eller beskæres eller bruges til andre formål end det aftalte.
Billeder der offentliggøres, på Internettet og/eller i blad, magasin m.v., skal altid være i original form og med tydelig akkreditering af hejnphoto.
Hvis et billede ønskes redigeret af andre end hejnphoto, kan dette kun ske efter forudgående aftale med hejnphoto.
Alle digitale billeder må gerne anvendes på private hjemmesider, indsendes til blade og magasiner så længe ovenstående respekteres.
Ingen billeder må videresælges til tredjemand uden forudgående aftale med hejnphoto.
Misbrug af hejnphoto’s ophavsret kan gøres til genstand for erstatningskrav og evt. retsforfølgning.